Podeljena Steletova nagrada za življenjsko delo ter priznanja Slovenskega konservatorskega društva

S podelitve Steletove nagrade za življenjsko delo ter priznanj Slovenskega konservatorskega društva za izjemen prispevek pri ohranjanju in obnovi nepremične kulturne dediščine.

V Narodni galeriji so danes podelili Steletovo nagrado za življenjsko delo ter za izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva ter priznanja Slovenskega konservatorskega društva za izjemen prispevek pri ohranjanju in obnovi nepremične kulturne dediščine. 

Steletova priznanja za leto 2018 je Slovensko konservatorsko društvo podelilo Deanu Damjanoviću, Edi Belingar in lastnikom piranskega prenočišča Memento. Dobitnik nagrade za življenjsko delo Danilo Breščak pa je začetne delovne izkušnje nabral v petih letih dela kustosa – arheologa v Dolenjskem muzeju. Od leta 1980 je bil zaposlen v enoti za varstvo naravne in kulturne dediščine Zavoda za družbeno planiranje v Novem mestu, ki se je leta 1983 reorganizirala v samostojen Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Kot prvi konservator arheolog Dolenjske in Bele krajine je skupaj z maloštevilnimi sodelavci pionirsko oral ledino pri ohranjanju dediščine, zlasti v pripravi registra arheoloških najdišč na območju zavoda, med letoma 1991 in 2002 je bil tudi direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo mag. Petra Culetto je v nagovoru uvodoma čestitala nagrajenkama in nagrajencem ter se jim zahvalila za dragocen doprinos k varovanju kulturne dediščine. Dejala je še, da nas mora ”vsak dan spremljati zavedanje, da je naša kulturna krajina sestavljena iz stotine gradov in iz skoraj tri tisoč cerkva, razsejanih po naseljih in gričih. Iz zgodovinskih mest in trgov, iz ravninskih in gorskih vasi z dvojnimi in enojnimi kozolci ter iz neštetih znamenj ob poti. Vse to smo mi. Naša kulturna dediščina je odraz naše preteklosti, sedanjosti in bo o nas govorila tudi v prihodnosti. Zato je izjemno pomembno, kako z njo ravnamo, koliko pozornosti ji namenimo. Tega se zavedamo tudi na Ministrstvu za kulturo, kjer z zanimanjem spremljamo delo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pretekli vikend smo v Parizu podprli prizadevanja za vzpostavitev evropskega mehanizma varovanja ogrožene dediščine, prav tako si z vsemi silami prizadevamo za uveljavitev zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, ki je ena izmed prioritet iz koalicijske zaveze.”